WAT IS ELPISBEGELEIDING?

Soms weet je niet goed raad met een situatie. Dat kan gaan over je plek in de wereld, maar ook over een vriendschap, je werk, je relatie of huwelijk, je familie, je overtuigingen, of je geloof. Heel wat mensen komen daar zelf wel uit, of met behulp van hun sociale netwerk. Maar soms lukt dat niet zo goed. Je zoekt iemand die naar je luistert en met je meedenkt. Of iemand die in bepaalde omstandigheden woorden en rituelen weet te bedenken die jou en je omgeving helpen om zinvol verder te gaan.

VOOR WIE?

Doel van ELPISbegeleiding is mensen behulpzaam te zijn bij het nadenken over hun leven, in tijden dat dat niet zomaar vanzelf spreekt. Ik ben geestelijk verzorger. Je associëert ‘geestelijk verzorger’ misschien met een ziekenhuis of een kerk. Maar dat is niet nodig. Meer en meer zijn er ook zelfstandig werkende geestelijk begeleiders. Zo iemand is een professionele gesprekspartner in levensvragen. Het professionele zit hem in de vaardigheid snel vertrouwen tot stand te laten komen, waardoor je je makkelijk uitspreekt en gehoord wordt. Het professionele zit hem ook in de bekendheid met levensbeschouwelijke en spirituele bronnen waaruit mensen putten om hun leven mee te begrijpen, te plaatsen en vorm te geven. Het professionele komt uit in opleiding, ervaring en voortdurende bijscholing.

*


verre luchten 


bruggen bouwen 


alleen op de wereld?