WIE ZIT ERACHTER?

Ik kom uit een open protestants-christelijk gezin, en groeide op onder de rook van Rotterdam. In de jaren ’70 begon ik theologie te studeren in Utrecht. Dat deed ik als zoeker naar ‘de fundamenten van het leven’, zoals anderen in die tijd filosofie, psychologie of iets dergelijks gingen studeren. Omdat ik erg geïnteresseerd was in sociale ethiek, studeerde ik ook economie in Tilburg. Na de studietijd werd ik in 1984 dominee bij een protestantse kerkelijke gemeente. Ook werkte ik als geestelijk verzorger in en om het Rotterdamse haven- en industriegebied, waar ik veel te maken had met arbeidsvraagstukken. Daarna was ik werkzaam als geestelijk verzorger in de gevangenissen van Scheveningen en Zoetermeer en bij een grote psychiatrie-instelling in de regio Amsterdam-Haarlem, waar ik tussen 2008 en 2012 hoofd van de Dienst Geestelijke Verzorging was. Daarna werkte ik vier jaar als specialist levensbeschouwing bij Rivas Zorggroep regio Merwede (verpleeghuiszorg). Als bestuurder was ik actief bij het Vormingswerk voor Jongeren, het Nederlands Bijbelgenootschap, de NCRV, de beroepsvereniging voor geestelijk verzorgers in de zorg (VGVZ), en in de gemeenteraaad van Hillegom. Sinds eind 2015 ben ik directeur van het centraal bureau van de VKB in Dordrecht, een landelijk servicebueau en kenniscentrum voor kerkbeheer voor plaatselijke colleges van kerkrentmeesters (kerkbeheerders) binnen de Protestantse Kerk in Nederland. In de loop van tijd heb ik diverse bij- en nascholingscursussen gevolgd, waarvan ik in dit verband noem: training bibliodrama, de klinisch pastorale vorming (Zon & Schild Amersfoort), de postdoctorale opleiding ethiek in de zorg (Radboud Nijmegen), de summerschool rouwbegeleiding (Windesheim), verschillende managmenttrainingen en trajecten van supervisie en intervisie.

*

4_dsc0688.jpg