VISIE

Ik ga ervan uit dat ieder mens lichte en donkere kanten heeft. Dat is niet bij iedereen op dezelfde manier aanwezig. Mensen hebben een verschillende aanleg en maken verschillende dingen mee. Tegelijk zijn de meeste mensen altijd wel op zoek zijn naar een leven waarin ze vrede, vreugde, vertrouwen, liefde en hoop kunnen ervaren.

Ik denk dat je als mens liefde nodig hebt. Maar ook dat je in staat bent zelf lief te hebben. Dat kan moeilijk zijn. Je kunt alleen zijn. Je kunt beschadigd zijn. Je kunt opgesloten zitten, maar ik ben ervan overtuigd dat ergens bij iedereen de kwaliteit bestaat om bemind te worden en te beminnen. Dat is voor mij de essentie van het leven. Ik geloof, dat die kwaliteit ook (bijna) altijd weer aan te raken en te activeren is, hoe onbeholpen, schuchter en kwetsbaar misschien ook. Het is een geloof waar ik graag in mijn contact met mensen en met mezelf vanuit wil gaan.

Ook ga ik er vanuit dat je als mens verschillende kanten hebt om met situaties om te gaan. Mensen hebben verstand. Zij kunnen meestal redenen en argumenten bedenken voor hoe ze willen zijn en hoe ze willen handelen. Maar mensen hebben ook gevoel, intu├»tie, een lijf dat reageert. Daarnaast hebben de meeste mensen wel punten buiten zich waarop ze zich ori├źnteren, zoals vrienden, familie, adviseurs, of een spiritueel pad, geloof, gebed, God. Het is zinvol om te zoeken naar een wisselwerking tussen je verstand en je gevoel, tussen je innerlijk en wat buiten je zelf ligt. Ik ga er van uit dat alles van belang is als je wilt kijken naar je leven en naar je situatie.

*


kwetsbaar licht 


bedding voor stromend water 


tunnelwerk achter tralies