PERSOONLIJKE BEGELEIDING

Luisterend gesprek & adviserend gesprek.

Soms kan het al goed zijn om ergens je verhaal te vertellen. Al vertellend vind je vaak al verbanden waarmee je verder kunt. Maar je kunt ook vragen om advies. Dan nodig ik jou/u niet alleen uit om je verhaal te vertellen, maar dan geef ik ook mijn visie, of inschatting van de situatie, vanuit de verwachting dat je daar iets aan hebt. Onderwerpen van gesprek waar je aan kunt denken, zijn: omgaan met verlies, je relatie/huwelijk, rouw, problemen rond ouders-kinderen, je werk, sexualiteit, de balans opmaken, wroeging, ouder worden, vragen rond geloof en spiritualiteit, bijzondere ervaringen e.d..

Dilemma-begeleiding en conflictbemiddeling.

Bij een concreet dilemma waar je voor staat, kunnen we gericht proberen uit te zoeken hoe het zit. Vaak is er sprake van een gelaagdheid in wat zich als een dilemma aandient. Er kan ook sprake zijn van weerstand en angst op een ander nivo dan je in eerste instantie vermoedt. Denk aan dilemma’s als uit elkaar gaan of niet, verhuizen of niet, andere baan of niet, voor je zelf beginnen of niet, euthanasie of niet, abortus of niet, e.d.. Sommige zijn urgenter dan andere, maar bijna altijd raken deze dingen aan de kern van je bestaan: wie wil ik zijn, hoe wil ik naar me zelf kunnen kijken, waar ligt het zwaartepunt van mijn leven?

Bij een conflict op de terreinen: familie, zaken, werk,
ouders-kinderen, of scheiding kan het komen tot daadwerkelijke bemiddeling, als beide partijen dat willen.

*


in de spiegel kijken 


naar het onbekende land 


wie ziet wat?